دسته:مقاله

MS و عفونت ها

دکتر حمیدرضا قلیانچی لنگرودی متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ MS .  رشت. بیمارستان بین المللی قایم با...

مصاحبه سوم دکتر قلیانچی در مورد ام اس(MS) با سیمای استان گیلان

به نام خدا مصاحبه دکتر قلیانچی در مورد ام اس(MS) با سیمای استان گیلان

مصاحبه دوم دکتر قلیانچی در مورد ام اس(MS) با سیمای استان گیلان

به نام خدا مصاحبه دکتر قلیانچی در مورد ام اس(MS) با سیمای استان گیلان

مصاحبه دکتر قلیانچی در مورد ام اس(MS) با سیمای استان گیلان

به نام خدا مصاحبه دکتر قلیانچی در مورد ام اس(MS) با سیمای استان گیلان

کنار آمدن با بیماری ام اس

به نام خدا کنار آمدن با بیماری ام اس

خستگی

به نام خدا خستگی در بیماران ام اس

نقش تغذیه و رژیم غذایی در بیماری ام اس

به نام خدا نقش تغذیه و رژیم غذایی در بیماری ام اس

مصاحبه دکتر قلیانچی با رادیو گیلان

به نام خدا مصاحبه دکتر قلیانچی با رادیو گیلان

همزمانی MS با بیماریهای دیگر (MS Comorbidities)

به نام خدا همزمانی MS با بیماریهای دیگر (MS Comorbidities)

MS و بارداری

MS و بارداری: MS یا مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن التهابی سیستم اعصاب مرکزی (آسیب غشاء میلین)...