دسته:میگرن

نکاتی در مورد سردرد های میگرنی

به نام خدا بیماران با سردردهای میگرنی بهتر است نکاتی را در مدت درمان و پس از آن رعایت نمایند...