دسته:ویدیو های آموزشی

ویدیو شماره 6 :نحوه عملکرد سیستم مرکزی در بیماری ام اس (قسمت 2)

به نام خدا مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری سیستم عصبی مرکزی است که2.3 میلیون نفر را در جهان تحت...

ویدیو شماره 5: نحوه تزریق داروی آونکس Avonex

به نام خدا زیرنویس این فیلم صرفا جهت درک بهتر  توسط مترجم گوگل ترجمه شده است. منتظر بمانید...

ویدیو شماره 4 :نحوه عملکرد سیستم مرکزی در بیماری ام اس

به نام خدا مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری سیستم عصبی مرکزی است که2.3 میلیون نفر را در جهان تحت...

ویدیو شماره 3:یک نمونه ویدیو با عنوان گرم کردن برای بیماران ام اس ms

به نام خدا زیرنویس این فیلم صرفا جهت درک بهتر  توسط مترجم گوگل ترجمه شده است. منتظر بمانید...

یک نمونه تمرین برای حفظ تعادل بیماران ام اس

به نام خدا زیرنویس این فیلم صرفا جهت درک بهتر  توسط مترجم گوگل ترجمه شده است. منتظر بمانید...

یک نمونه فیزیوتراپی برای بیماران ام اس